خبرنامه پیامکی

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید
نام:
موبایل:
گروه:
لطفا کدفعال سازی را وارد کنید:

قیمت‌های فولاد ثابت بود

۱۳۹۳/۰۶/۱۹
smile
روز گذشته قیمت فولاد به پیروی از رکود بازار باز هم ثابت بود. در تاریخ ۱۸ شهریور بازار فولاد همچنان وضعیت رکودی را سپری کرد و تولیدکنندگان در این روز قیمت‌های پیشنهادی را تغییری ندادند. تنها شرکت فولاد کیمیا…

 

روز گذشته قیمت فولاد به پیروی از رکود بازار باز هم ثابت بود. در تاریخ ۱۸ شهریور بازار فولاد همچنان وضعیت رکودی را سپری کرد و تولیدکنندگان در این روز قیمت‌های پیشنهادی را تغییری ندادند. تنها شرکت فولاد کیمیا تولید‌کننده شمش فولاد، قیمت شمش ۱۵۰ را کیلویی ۵ تومان افزایش داد.dcf32448de270d75cb51eabcc8089c1e