خبرنامه پیامکی

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید
نام:
موبایل:
گروه:
لطفا کدفعال سازی را وارد کنید:

وزن هر شاخه نبشی ۶ و ۱۲ متری


وزن نبشی ۶متری و ۱۲متری
 
وزن شاخه 12 متری (kg)وزن شاخه 6 متری (kg)سایز نبشی (cm)
وزن شاخه 12 متری (kg)وزن شاخه 6 متری (kg)سایز نبشی (cm)
1893
28144
44225
64326
112568
1809010
24012012
38019015