خبرنامه پیامکی

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید
نام:
موبایل:
گروه:
لطفا کدفعال سازی را وارد کنید:

وزن هر شاخه ناودانی ۶ و ۱۲ متری


وزن ناودانی ۶ متری
 
وزن شاخه 6متری (kg)سایز ناودانی (cm)
وزن شاخه 6متری (kg)سایز ناودانی (cm)
306
438
5310
6312
7514
8516
9718
11320
13322
14424

وزن ناودانی ۱۲ متری
 
وزن شاخه سنگین (kg)وزن شاخه سبک (kg)سایز ناودانی (cm)
وزن شاخه سنگین (kg)وزن شاخه سبک (kg)سایز ناودانی (cm)
67545
85736.5
104848
12310010
16014012
19515514
22517016
26522518
305 20
353 22
405 24
455 26
502 28
555 30
42040

وزن ناودانی ۷۵/۱۱ متری روسی
 
وزن شاخه 75/11متری (kg)سایز ناودانی (cm)
وزن شاخه 75/11متری (kg)سایز ناودانی (cm)
376.5 (6متری)
838
10310
12312
15014
17016
21518
22020
26022